Kontakte

Pfarramt Martinsdorf Pfarrer Mag. Norbert Orglmeister Telephon: 02574 / 8311
Kanzleistunden: Mittwoch, 9 - 11 Uhr
PGR-Vorsitzender Pfarrer Mag. Norbert Orglmeister norbert.orglmeister@austromail.at
PGR-Vorsitzenderstellvertreter Prof. Mag. Johannes Berthold office@berthold-software.at

Links

Erzdiözese Wien http://stephanscom.at/news/0
Pastoralamt http://www.pastoralamt.at/
Sternsingen http://www.dka.at/sternsingen/